Dynamisch teamcoachen

Home

HOE WERKEN WE

 

Samen met u
Wij geloven in échte verbinding en eigenaarschap. Alleen als mensen zich daadwerkelijk verbinden, verandert er iets. Verbinding met elkaar, doelen, een nieuwe werkwijze of een nieuw maatschappelijk thema bijvoorbeeld. Er komt een ongekende daad- en realisatiekracht vrij als een organisatie of een team zelf verantwoordelijkheid neemt voor de dynamiek in en van het team. Wij coachen het team dus niet vóór u; wij doen het echt mét u.

Wat is dynamisch teamcoachen

Dynamisch Teamcoachen doe je van binnenuit, door het team goed te begeleiden en het team te leren zichzelf dynamisch te (re)organiseren op persoonlijk en professioneel vlak. Zo kan elk teamlid werken in een team van professionals. Professionals die, in nauwe samenwerking en in een psychologisch veilig team, elkaars talenten ten volle kunnen benutten. En ook als één team gericht zijn op duurzaam presteren en innoveren.  Dat alles kan gerealiseerd worden in korte tijd en onder de inspirerende begeleiding van een ervaren teamcoach. Kern van de aanpak is om via interactieve (provocatieve en sociaal psychologische) interventies de verbinding te versterken tussen organisatie, professionals en hun eigen vakmanschap met zelfredzaamheid als einddoel. Verandering vindt dan plaats op zowel de zichtbare en verwachte als de meer onzichtbare en onverwachte lagen in de teamdynamiek.

Vanuit humor, contact en uitdaging
Dynamisch teamcoachen doen we altijd vanuit humor, contact en uitdaging. Dit zijn de basisprincipes van provocatief coachen.

WAT DOEN WE

Wat kunt u doen?

Maatwerk voor Teams. Onder professionele begeleiding kunt u met uw teamvraag aan de slag. Inspiratie gegarandeerd.

Uw team wil – of moet - anders gaan werken. Zelforganiserend? Vraaggerichter? Of u wilt met elkaar nieuwe kennis delen? In onze sessies kunt u onder professionele begeleiding met uw teamvraag aan de slag. Inspiratie gegarandeerd.

Uw teamvraag
Onze snel veranderende samenleving vraagt flexibiliteit, vernieuwde onderlinge relaties en andere werkwijzen van teams en organisaties. Voorbeelden van teamvragen die wij vaak horen:

We willen als team:

… beter samenwerken
… zelforganiserend gaan werken
… beter inspelen op het veranderende krachtenveld buiten de organisatie
… ons op een nieuwe manier organiseren
… anders en duidelijker communiceren naar de directie
… ons scherper positioneren binnen de organisatie
… professionelere feedback geven aan elkaar
… nieuwe kennis meer integreren in ons huidige werk

Herkenbaar?

WAAROM

Dynamisch teamcoachen is actief vraaggericht, grensverleggend en patroondoorbrekend werken aan de dynamiek, sociale beïnvloeding en constructieve samenwerking in en om teams. Onze snel veranderende samenleving en organisatievormen vragen van bestaande teams flexibiliteit, nieuwe samenwerkingsvormen en andere werkwijzen. De meeste teams willen graag onder professionele begeleiding met hun team en teamvraag aan de slag en daarbij zoveel mogelijk zelfredzaam worden: dan is inspiratie namelijk gegarandeerd.

WIE

Drs. Ingeborg van der Oord
Ingeborg van der Oord (1977) is registerpsycholoog arbeid & organisatie bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij is gecertificeerd als provocatief teamcoach level 3 door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP). Ingeborg verzorgt daar de opleiding provocatief werken met teams. Daarnaast heeft ze de post-hbo-opleiding Organisatiecoaching afgerond en werkt ze als opleider voor BOEII het instituut voor persoonlijke organisatie opleidingen. Ze is compagnon bij Wark House een social enterprise organisatie die juist in de dynamiek van maatschappelijke participatie vraagstukken (op burger-, ondernemers- en overheidsniveau) nieuwe relaties,  samenwerking en maatschappelijke impact creëert.

Contact, humor, uitdaging
Ingeborg van der Oord werkt ruim 20 jaar als sociaal psycholoog en teamcoach in de profit- en non-profitsector. Zij begeleidt dagelijks teams en groepen bij hun ontwikkeling op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak. Kern van haar aanpak is de toegepaste sociale psychologie. Dynamisch teamcoachen doet zij via interactieve (provocatieve en sociaal psychologische) interventies die de verbinding versterken tussen organisatie, professionals en hun eigen vakmanschap. De sleutelbegrippen hierbij zijn contact, humor en uitdaging. Dé prikkels waardoor mensen het beste uit zichzelf halen.

CV Ingeborg van der Oord

NIEUWS

GS1

In de media

GS2

In beeld

GS3

Samenwerkingspartners

CONTACT

Snel een mailtje
Wilt u een offerte aanvragen? Of bent u
gewoon benieuwd naar iets? Mail ons via
ingeborgvanderoord@gmail.com.
Vergeet niet uw contact
gegevens te vermelden.
Wij beantwoorden zo snel mogelijk uw mail of nemen telefonisch contact
met u op.

Bellen?
Wij zijn tijdens kantoor-
tijden bereikbaar op
M 06 535 434 62

Bezoekadres
Ingeborg van der Oord
Doetinchemseweg 32
7007 CC Doetinchem

Postadres
Postbus 331
7000 AH Doetinchem

KvK 09180948
BTW NL002068155B08
IBAN NL98 RBRB 0919 6822 35

Bekijk hier onze privacyverklaring

contact